Simplifynance logo


שמרנות בלתי רציונלית


התכנים בפוסט זה, כמו כל שאר התכנים בבלוג, הינם תכנים לימודיים במהותם, הם אינם מהווים ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה בנייר ערך, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני המתחשב בצרכיו הייחודיים של כל אדם.

בארה"ב תיק שכולל 60% מניות נחשב שמרני, ותיק שכולל 80% מניות נחשב נורמלי. בארץ לעומת זאת, תיק שכולל מעל 30% מניות כבר נחשב ספקולטיבי.

משקיעים רבים נכנסים לסיכונים מיותרים ומקצים חלק ניכר מכספם להשקעה מסוכנת, לעיתים מבלי להבין לעומק את הסיכונים הגלומים בה. דפוס זה של השקעה משול להימור ועלול להמיט אסון.

מנגד, משקיעים רבים עוד יותר (בעיקר בארץ) מגדירים עצמם שונאי סיכון ולכן משקיעים באופן יותר מדי שמרני. השקעה שמרנית יתר על המידה אמנם לא תחרב לנו את התיק, אך היא כן תחרב לנו את התשואה, ותרחיק מאוד את המועד בו נגיע לעצמאות פיננסית.

הסרטון הקצר שלהן, מדגים (החל מ-2:36) מהו הסיכון האמיתי בהשקעה מפוזרת במניות, כיצד להתגבר עליו (ע"י השקעה למשך כ-15 שנה ויותר), ומדוע כדאי לנו להקצות חלק נכבד מהתיק שלנו להשקעה במניות. באופן מפתיע, זה נכון אפילו לתיק המיועד לפרישה.

כאשר באמת מבינים את הסיכונים, וכיצד להתגונן בפניהם, ניתן לתכנן את השקעותינו כך שיניבו את המקסימום עבורנו. מבלי לקחת סיכונים מוגזמים מחד גיסא, ומבלי להיות שמרנים יתר על המידה ולפגוע בתשואה מאידך גיסא.רוצה לקבל סוף כל סוף את כל הכלים והידע הפרקטי כדי להשקיע בקלות וביעילות את כספיך וחסכונותיך? לחץ/י כאן כדי לראות את שירותי ההדרכה והסיוע במימוש השקעות פאסיביות שאנחנו מציעים.

חזרה לבלוג