Simplifynance logo


תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר ולשירותי Simplifynance


כללי

חברת לימודי השקעות פאסיביות בע"מ (להלן: החברה) נוסדה במטרה לספק השכלה פיננסית וליווי פיננסי לציבור בתחומי ההשקעות, חשבונות החיסכון (פנסיה, גמל, השתלמות), סוגיות מיסוי, תכנון פיננסי למשקי בית, לעצמאים ולבעלי חברות, תכנון פרישה, ובחירת הוצאות מושכלת. החברה חרטה על דגלה להנגיש לציבור את הידע והכלים שיאפשרו להם לקחת אחריות על עתידם הפיננסי, לקבל החלטות פיננסיות ע"ב ידע, ולנהל את חסכונותיהם בעצמם באופן פשוט ופאסיבי. התכנים המשמשים את החברה מסתמכים על נתונים ומחקרים סטטיסטיים ארוכי טווח; בעוד שנעשה כל מאמץ כדי לספק מידע מדויק, ייתכן ויחולו שגיאות או אי דיוקים בתכנים. במסגרת השירותים המוצעים באתר ניתן לרכוש ולצפות בקורסים דיגיטליים, לרכוש כרטיסים לקורסים פרונטליים, להזמין הרצאות, וסדנאות סגורות, וכן לרכוש שירותי תכנון, ליווי וסיוע לטיפול בחסכונות, או חבילות משולבות של הדרכה וסיוע, כמפורט בהמשך.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוונים לכלל הקוראים והלקוחות. השימוש באתר Simplifynance, ובכלל זה בתכנים ובשירותים המוצעים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. השימוש באתר הינו הצהרה כי גלשת לאתר מרצונך החופשי וכי הנך מסכים לכל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא להשתמש באתר. אנו עשויים לשנות או לעדכן את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות באתר ובשירותי המוצעים על-ידינו. שינויים אלה, אם יתרחשו, יבואו לידי ביטוי בעמוד זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל מהווה את הסכמתך לשינוי שבוצע. במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, הינך מוזמן ליצור איתנו קשר.

תקציר

1. התכנים המוצגים באתר והתכנים המועברים אל לקוחותינו במסגרת קורסים, הדרכות, הרצאות ותכנון פיננסי אישי, מוגנים בזכויות יוצרים. התכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואינם מיועדים להפצה.

2. פרטי ההתחברות לקורסים הדיגיטליים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואינם מיועדים להפצה. אמצעים טכנולוגיים עוקבים אחר כמות הדפדפנים בהם נעשה שימוש, וחשד להפצת פרטי ההתחברות עשוי להוביל לחסימת גישתך אל התכנים. אין לך מה לחשוש אם תנהג בהגינות.

3. התכנים המופיעים באתר והשירותים המוצעים במסגרת החברה אינם מהווים ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס כהגדרתם בחוק. מטרת השירותים והתכנים היא להקנות ידע וסיוע במימוש, אך האחריות על הפעולות הננקטות ע"י המשתמש/הלקוח לאחר הלימוד ועל תוצאותיהן חלה על המשתמש/הלקוח באופן בלעדי.

4. החברה מספקת הנחות מסוגים שונים, ומאפשרת מדיניות ביטולים מקלה לקורסים הפרונטליים. אל תנצל אפשרויות אלה לרעה.

5. אנו שומרים על פרטיותך. פרטים מזהים שתמסור מיוזמתך באתר, וכן פרטים פיננסיים שתמסור במסגרת שירותי תכנון מותאמים אישית, יישמרו ברשותנו בלבד ולא יועברו לצדדים שלישיים. בנוסף, אוסף האתר מידע סטטיסטי אודותיך שאינו מזהה אותך באופן אישי.

6. אנחנו שונאים ספאם. במסירת פרטיך האישיים אתה מאשר לחברה לפנות אליך בדיוור ישיר בנוגע לשירותיה ובעדכונים חשובים בלבד. דיוורים אלה יישלחו בתדירות נמוכה ותוכל לבטלם בכל עת.

הסרת אחריות משפטית

אין החברה, מייסדה ועובדיה, נושאים באחריות לשגיאות או לאי דיוקים בתכנים המועברים על-ידה, אשר עשויים לנבוע מטעות בתום לב, כתוצאה משינויי חקיקה, תקנות, רגולציות וכיוצ"ב, כתוצאה מאי ידיעת הפרטים המלאים ומסיבות נוספות. החברה לעולם לא תפיץ ביודעין מידע שגוי.

מייסד Simplifynance, רונן מרגוליס, בעל ניסיון רב שנים בשוק ההון ובעל ידע נרחב, מעשי ותיאורטי, אותו צבר ממקורות רבים ומגוונים ומניסיונו האישי. רונן מתמחה ובעל ניסיון רב בהסקת מסקנות וגיבוש מתודולוגיות על סמך נתונים סטטיסטיים, תוך הטלת ספק בפרדיגמות מקובלות וחשיבה מחוץ לקופסא. אנו סבורים כי תכני הקורסים והשירותים המוצעים על-ידינו, אשר נבנו ע"י רונן ובסיוע מומחים בתחומם, יועילו לכל בר דעת יותר מהרוב המוחלט של הייעוצים שיוכל לקבל מידי יועץ השקעות, סוכן ביטוח פנסיוני, או יועץ פנסיוני מוסמך.

יחד עם זאת, רונן מרגוליס אינו בעל רישיון פיננסי כלשהו, ובכלל זה אינו מוסמך כיועץ השקעות עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, כסוכן/משווק/יועץ פנסיוני עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה-2005, או כיועץ מס. אלא אם צוין אחרת במפורש, הנ"ל נכון גם לכל עובדי החברה או ספקי השירותים מטעמה.

התכנים המופיעים באתר וכן תכני הקורסים והשירותים המוצעים הינם לצרכי לימוד וסיוע במימוש בלבד. הם אינם מהווים ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה בנייר ערך, פעילות השקעה או מסחר כהגדרתם בחוק, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ מס או כל ייעוץ אחר הניתן ע"י בעל רישיון מתאים. כל המסתמך על המידע המסופק במסגרת הקורסים והשירותים המוצעים מבלי להיוועץ בבעל רישיון מוסמך עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. בהזמנתך שירות מהחברה אתה מודע היטב לעובדה כי כל פעולה שתבצע תוך כדי ולאחר קבלת השירות הינה באחריותך הבלעדית, והחברה ו/או מייסדה לא יישאו בכל אחריות לפעולותיך ולתוצאותיהן. באחריותך לשקול היטב את צעדיך ולפעול לאחר שהבנת את מכלול השיקולים הרלוונטיים. אלא אם צוין אחרת, רונן מרגוליס, החברה, עובדיה וספקי השירות מטעמה, מחזיקים או עשויים להחזיק בניירות הערך המוזכרים בתכני השירותים המוצעים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להשעות ו/או להפסיק את התכנים והשירותים המוצעים על-ידה או את חלקם בכל עת, לרבות שינוי וביטול הרשאות גישה לתכנים, ולמשתמשי ולקוחות החברה לא תהיה כל טענה בנדון והחברה לא תישא באחריות לכל הפסד או נזק שעשוי להיגרם מכך.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

הן תכני האתר הפומביים, והן התכנים המסופקים ע"י רכישת אחד השירותים המוצעים, ובכלל זה: פוסטים, מצגות, טקסטים, תמונות ואיורים, תכני ושיעורי וידאו, קבצי אקסל, מסמכים, וכיוצ"ב, מוגנים כולם בזכויות יוצרים, וכל הזכויות שמורות לרונן מרגוליס ולחברת לימודי השקעות פאסיביות בע"מ. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לפרסם במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע המסופק, בין אם לשימוש אישי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכנים אלו ללא אישור מפורש בכתב מרונן מרגוליס אסור בהחלט. בפרט, הרשאות הגישה לקורסים הדיגיטליים הן הרשאות גישה אישיות והפצת פרטי ההתחברות לקורסים הדיגיטליים לאחרים מהווה הפרה חמורה של זכויות היוצרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים ולנצל את כל הסעדים העומדים לרשותה בכל הנוגע להפרת זכויות יוצרים.

אבטחת מידע

התשלום עבור השירותים באתר מבוצע באמצעות כרטיס אשראי ע"י חברת הסליקה קארדקום, בשימוש ב-SSL עם הצפנת 2048 ביט, ובתאימות לתקן PCI הבינלאומי. פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות אינם נשמרים ע"י החברה או ע"י חברת קארדקום. לקוחות המעוניינים בכך יכולים לשלם טלפונית בכרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית ע"י יצירת קשר עימנו.

תנאים ייחודיים לשירותי החברה

קורסים דיגיטליים

אתר Simplifynance והקורסים הדיגיטליים המוצעים בו, מאוחסנים ומופעלים ע"י פלטפורמות חיצוניות שאינן בשליטתנו. פלטפורמות אלה מספקות זמינות גבוהה מאוד, אך אין החברה אחראית לתקלה טכנית מכל סוג אשר תמנע את זמינות התכנים השמורים בהן.

כפי שצוין לעיל, הקורסים הדיגיטליים מיועדים לשימוש אישי בלבד. לאחר הרישום והתשלום לקורס, יישלחו ללקוח במייל פרטי התחברות האישיים לקורס, והפצתם לאחרים מהווה הפרה חמורה של זכויות היוצרים. הגישה לקורס תתאפשר מכל מכשיר הכולל גישה לאינטרנט ודפדפן מודרני (מחשב, טאבלט, סמארטפון), ומוגבלת לצפייה מתוך דפדפן אחד בלבד ברגע נתון. בנוסף, קיימת מגבלה כוללת של מס' המכשירים/דפדפנים השונים מהם בוצע חיבור לקורס. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לחסום את הגישה לקורס ללקוחות אשר נחשדו בסבירות גבוהה בהפצת הקורס למשתמשים נוספים, ללא החזר כספי, וללקוח לא תהא כל טענה בנדון.

קורס השקעות ופנסיה ביעילות ובפשטות הדיגיטלי (מוקלט/לייב) מוצע בהנחה לחיילי חובה, לסטודנטים לתואר ראשון, וללקוחות המופנים ע"י בוגרי הקורס (הנחת "חבר מביא חבר"). לקוחות אשר יירשמו לקורס השקעות ופנסיה ביעילות ובפשטות הדיגיטלי באמצעות אחת מהנחות אלה, יתבקשו, בהתאמה, לשלוח צילום של תעודת חוגר/סטודנט בתוקף בתגובה למייל אישור ההרשמה, או לציין את שמו של החבר בוגר הקורס שהפנה אותם. במידה ולא יתקבל המידע הנ"ל בתוך 24 שעות ממועד ההרשמה לקורס, או שיתקבל מידע שגוי (כגון צילום תעודה לא נכונה או לא בתוקף, או ציון שם של אדם שאינו בוגר הקורס), החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום ללקוח את הגישה לקורס, ללא תיאום מראש וללא כל החזר כספי, וללקוח לא תהא כל טענה בנדון. הלקוח יוכל להשלים את יתרת התשלום למחיר מלא כדי לקבל גישה מחדש לתכני הקורס.

מדיניות הביטולים של קורס דיגיטלי המועבר לייב זהה למדיניות הביטולים של קורסים פרונטליים (ראו להלן).

קורסים פרונטליים

קורס השקעות ופנסיה ביעילות ובפשטות הפרונטלי מוצע בהנחה לחיילי חובה ולסטודנטים לתואר ראשון. לקוחות אשר יירשמו לקורס הפרונטלי באמצעות אחת מהנחות אלה יתבקשו להציג בהגעה לקורס, בהתאמה, תעודת חוגר/סטודנט בתוקף. במידה ולא תוצג תעודה מתאימה, או שתוצג תעודה שאינה בתוקף, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את השתתפות הלקוח בקורס. הלקוח יוכל להשלים את יתרת התשלום למחיר כרטיס מלא, או לקבל החזר כספי.

בנוסף, הקורס מוצע בהנחה ללקוחות המופנים ע"י בוגרי הקורס (הנחת "חבר מביא חבר"). לקוחות אלה יתבקשו לציין בעת ההרשמה את שמו של החבר בוגר הקורס שהפנה אותם. במידה ולא יצוין שם החבר המפנה, או שיצוין שם של אדם שאינו בוגר הקורס, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרישום של אותו לקוח לקורס. הלקוח יוכל לבחור אם להשלים את יתרת התשלום של מחיר כרטיס מלא, או לקבל החזר כספי.

מדיניות ביטולים: לפי החוק להגנת הצרכן, ניתן לבקש החזר כספי תוך 14 ימי עסקים ממועד הרכישה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 14 ימי עסקים לפני מועד תחילת השירות, תוך גביית דמי ביטול בגובה 100 ₪ או 5% מהסכום. יחד עם זאת, מדיניות החברה מקלה יותר ומאפשרת ליצור איתנו קשר לשם ביטול הרישום לקורס עד 3 ימים לפני מועד הקורס. במקרה של ביטול כאמור לעיל, יוכל הלקוח לבחור להחליף את הרישום לקורס פרונטלי במועד מאוחר יותר, לקבל גישה לקורס הדיגיטלי או לקבל החזר כספי מלא. נוסף על האמור לעיל, ייעשה מאמץ מצידנו, אך ללא התחייבות, לבצע ביטול של הרישום אפילו בסמוך יותר למועד הקורס (כתלות ברשימת ההמתנה).

פנייה לביטול במועד מאוחר יותר מ-3 ימים לפני מועד הקורס, ובפרט פנייה לביטול לאחר המפגש הראשון של הקורס ע"י רוכש כרטיס שלא הופיע לקורס, לא תזכה את הרוכש בהחזר כספי. יחד עם זאת, ולפנים משורת הדין, תאפשר החברה השתתפות בקורס פרונטלי במועד מאוחר יותר ע"ב מקום פנוי בלבד, או גישה לקורס הדיגיטלי, לבחירת הלקוח.

קיום הקורס הפרונטלי מותנה במינימום נרשמים לפי שיקול דעת החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מועד פרונטלי במידה וכמות הנרשמים לא הגיעה למינימום הדרוש, או מסיבות של כח עליון. במקרים אלו תינתן הודעה מקדימה לנרשמים ויתאפשר להם לבחור מועד אחר, לקבל גישה לקורס הדיגיטלי המוקלט או לקבל זיכוי כספי מלא, לבחירתם.

קבוצת הפייסבוק לבוגרים ושאלות לאחר הקורס

בוגרי הקורסים והתכנונים הפיננסיים רשאים להצטרף לקבוצת הבוגרים הסגורה בפייסבוק. על הבוגרים לציין בבקשת ההצטרפות לקבוצה את שמם המלא והמועד בו השתתפו בקורס/בתכנון פיננסי, שכן פרופיל הפייסבוק אינו תמיד תואם את שם הלקוח. על הלקוחות לשמור על שיח מכבד בקבוצה ולמקד את הדיון בה בנושאים שנידונו בקורס. רונן וצוות החברה ישתדלו להשיב תוך זמן קצר לשאלות הרלוונטיות לנושאי הקורס שנשאלו בקבוצה, במידה ולא התקבלו תשובות מספקות משאר חברי הקבוצה, אך אין מדובר בהתחייבות מצד רונן או צוות החברה.

בוגרי הקורס ו/או התכנונים הפיננסיים רשאים לפנות בשאלות ממוקדות הקשורות לנושאי הקורס/התכנון הפיננסי שהם אינם מרגישים בנוח לשאול בקבוצת הבוגרים לכתובת המייל contact@simplifynance.co.il או בהודעה לעמוד הפייסבוק של Simplifynance. רונן מרגוליס ו/או צוות החברה ישתדלו להגיב לשאלות במייל תוך זמן סביר. במידה והיקף השאלות יחרוג מהיקף סביר, ניתן יהיה לקבוע פגישת תכנון פיננסי דיגיטלית בתשלום. אנו נשתדל לסייע ולענות על שאלות, אך אין באפשרות החברה להקדיש שיעור פרטי לכל אחד מבוגרי הקורס.

תכנון פיננסי אישי / תכנון פרישה / תכנון פיננסי לעצמאים ובעלי חברות

מטרות התכנון הפיננסי הינן הדרכה אישית וביצוע תכנון מותאם אישית, אך אין מטרתו לספק שירות המלווה את הלקוח במימוש התכנית. לאחר התכנון הפיננסי יינתן מענה לשאלות ממוקדות בהיקף סביר ללא עלות נוספת, ובמידת הצורך ניתן יהיה לקבוע פגישת המשך בתשלום לשם חידודים בהבנה ובתכנון שבוצע. אחריות המימוש, בירור הפרטים וההוצאה לפועל של התכנית אינה נכללת בשירות התכנון וחלה על הלקוח. לקוחות שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לרכוש לאחר התכנון שירותי סיוע במימוש התכנית.

מדיניות ביטולים: הלקוח מודע לכך שהחברה נערכת לפגישות התכנון הפיננסי בהקצאת זמנים ובהכנה לפגישות. אי לכך, במקרה של ביטול הפגישה ע"י הלקוח בהתראה של פחות מ-72 שעות לפני מועד הפגישה המתוכנן, תיגבה עלות נוספת של 200 ש"ח + מע"מ (למעט מקרים של כוח עליון).

החזר כספי עבור קורסים

החברה פועלת מתוך שליחות לחינוך פיננסי כנה ואובייקטיבי של הציבור בישראל, והתכנים הנלמדים בה מבוססים על נתונים ומחקרים סטטיסטיים ארוכי טווח, ומתודולוגיות פשוטות ליישום הנגזרות מהם. אנו בטוחים בערך שיפיקו כלל בוגרינו מהקורסים המוצעים.

אי לכך, משתתף בקורס פרונטלי או דיגיטלי, אשר למד את מלוא תכני הקורס (קרי, השתתף והקשיב לכל השיעורים הפרונטליים או הדיגיטליים), וסבור כי התכנים שנלמדו לא הועילו עבורו יהיה זכאי להחזר כספי מלא. מיותר לציין שמעולם לא קיבלנו פנייה שכזו.

שירות התחלה קלה לרכישת ני"ע

שירות זה כולל סיוע טכני בפתיחת חשבון השקעות פרטי, וביצוע הרכישה הראשונית של ניירות הערך בכל אחד מהחשבונות לבחירת הלקוח (חשבון פרטי, עסקי, חשבון IRA וכו'). השירות יבוצע ע"י מומחה מצוות Simplifynance, והרכישה הראשונית של ניירות הערך תתבצע באמצעות חיבור מרחוק למחשב הלקוח ופעולה משותפת בפלטפורמת המסחר ו/או באמצעות שיחת ועידה טלפונית לחדר המסחר.

שירות זה הינו שירות נפרד מהפן התכנוני, ומטרתו לסייע בהוצאה לפועל של תמהיל התיק שבנה הלקוח, בין אם בסיוע החברה ובין אם בכוחות עצמו. אי לכך, הסיוע יתמקד בפן זה ובשאלות טכניות הנוגעות לחשבון ההשקעות ולרכישת ניירות הערך, ולא בפן התכנוני של תמהיל התיק ובחירת ניירות הערך.

במסגרת השירות צוות החברה יסייע ככל שיוכל מניסיונו הנרחב בתחום, אך אין התחייבות מצד החברה לסיומו התקין של התהליך או לפתרון בעיות שעשויות לצוץ בנושאים שאינם בשליטתנו, ובכלל זה בעיית הרשאות, תקלות טכניות, בעיות בהעברת/קליטת כספים, תקינות מילוי מסמכים וטפסים וכיוצ"ב.

שירות התחלה קלה בניוד ל-IRA

השירות מבוצע ע"י סוכנות פנסיונית שאינה חלק מהחברה, ולחברה לא תהא כל אחריות כלפי הלקוח בגין השירות. במקרה של טענות יש לפנות לבית ההשקעות ולסוכנות המטפלת.

שירות התחלה קלה לחיסכון הפנסיוני

השירות מבוצע ע"י סוכנות פנסיונית שאינה חלק מהחברה, ולחברה לא תהא כל אחריות כלפי הלקוח בגין השירות. אין התחייבות מצד הסוכנות לכך שתושג בוודאות הוזלת עלויות בחיסכון הפנסיוני, בקרן השתלמות או בביטוחים.


מדיניות הפרטיות

מכללת Simplifynance לוקחת ברצינות את פרטיותך. מדיניות הפרטיות מתארת איזה מידע נאסף, ואת אופן השימוש בו, כאשר אתה מבקר באתר. החברה מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם הנוהגים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר להם על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובת המייל שלך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לאחד משירותי החברה או כאשר תשאיר את פרטיך על-מנת שנציג מטעם החברה יחזור אליך ויענה על שאלותיך/התלבטויותיך. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, משך השהייה בעמודים ובפוסטים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

המידע הנשמר והשימוש בו

מידע אישי המזהה את המשתמש

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים. הפרטים האישיים היחידים שנבקש ממך הם שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך. לעיתים נבקש גם מס' טלפון נייד – אם תבקש שנציג יחזור אליך טלפונית, או אם תירשם לקורס פרונטלי (על-מנת שנוכל להשיג אותך טלפונית לעדכונים או בירורים במידת הצורך). איננו מבקשים מידע נוסף כגון כתובת פיזית, פרטי כרטיס אשראי וכו'. פרטים אלו, יתבקשו או עשויים להתבקש ע"י חברת הסליקה לצורך ביצוע תשלום עבור השירותים המוצעים, אך הוא אינו נמסר לידי החברה ואינו נשמר ע"י חברת הסליקה.

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו. החברה ובעליה לא יעבירו לצדדים שלישיים, ובפרט למפרסמים, את פרטיך האישיים אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה בו הציעה החברה הצעה שיווקית מצד שלישי והסכמת מרצונך החופשי להעביר את פרטיך האישיים (בטופס נפרד וייעודי) לאותו צד שלישי בנוגע להצעה האמורה; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

מידע אישי שאינו מזהה את המשתמש

אנו משתמשים במס' שירותים אשר אוספים מידע אנונימי אודות המשתמשים באתר ואופן השימוש שלהם באתר. שירותים אלה כוללים את Google Analytics, Google Ads ו-Facebook Pixel. המידע הנאסף ע"י שירותים אלה נשמר ומאוחסן כקבצי עוגיות (Cookies) בדפדפן של המשתמש באתר, וכן בשרתים של Google ו-Facebook.

המידע הנאסף ע"י שירותים אלה כולל מידע על המכשיר (כגון סוג ושפת הדפדפן), אופן השימוש באתר (מס' הכניסות לאתר, מהיכן הגעת לאתר, הדפים בהם צפית ומשך הזמן שצפית בהם) וכו'. המידע שנאסף עשוי לזהות את המשתמש עם חשבון הGoogle- או ה-Facebook שלו, אך חשוב להדגיש כי המידע אודות השימוש באתר של משתמש ספציפי אינו נגיש כלל לאתר ולמכללה. החברה יכולה להשתמש במידע הנאסף לצורך ניתוחים סטטיסטיים כלליים עבור כלל המשתמשים, וכן לשם פרסום ממוקד עבור קבוצות משתמשים שכבר ביקרו באתר בעבר, מבלי לדעת מיהם אותם משתמשים, ואין לה או למי מטעמה אפשרות ליצור קשר ישירות עם המשתמשים שלא השאירו את פרטיהם האישיים בעצמם באתר.

מידע אישי הנמסר בעת שירותים מותאמים אישית

לקוחות הבוחרים שירות מותאם אישית (תכנון פיננסי אישי, תכנון תיק השקעות פאסיבי, שירות ביצוע התכנית הפנסיונית) ימסרו באופן טבעי למכללה מידע פיננסי מפורט אודותיהם. מידע זה יישמר בידי החברה ולא יימסר לגורמי צד שלישי.

שמירה על המידע הפרטי

הפרטים האישיים שנמסרים ע"י משתמשי האתר ולקוחות החברה נשמרים במחשבי החברה ומגובים במערכות חיצוניות מאובטחות ובשרתי Google. החברה ועובדיה מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהמידע השמור אצלה יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור אודותיו במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אם ברצונך לעיין במידע שברשות החברה, לעדכנו או למוחקו, אנא צור קשר וניענה לבקשתך בהקדם.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה. משתמשים המשאירים פרטיהם באתר מאשרים כי נתנו הסכמה למכללה לשלוח אליהם מידע הקשור ישירות לשירותי החברה בלבד. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו או לשנות את העדפותיך הנוגעות לקבלת הדיוור.

מדיניות קבצי עוגיות (Cookies)

קובץ עוגיה הוא מחרוזת של מידע שאתר מאחסן במחשב של מבקר, וכי הדפדפן של המבקר מספק לאתר בכל פעם שהמבקר חוזר לאתר. אתר Simplifynance משתמש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע משמירת עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. ביטול קבצי העוגיות עלול לפגום ביכולת השימוש שלך באתר.