Simplifynance logo


תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר ולשירותי Simplifynance


כללי

מכללת Simplifynance נוסדה במטרה לספק השכלה פיננסית לציבור בתחומים שונים, ובמיוחד בתחומי ההשקעות, חשבונות החיסכון (פנסיה, גמל, השתלמות), סוגיות מיסוי, תכנון פיננסי למשקי בית, לעצמאים ולבעלי חברות, תכנון פרישה, ובחירת הוצאות מושכלת. המכללה חרטה על דגלה להנגיש לציבור את הידע הדרוש שיאפשר להם לקחת אחריות על עתידם הפיננסי, לקבל החלטות פיננסיות ע"ב ידע, ולנהל את חסכונותיהם בעצמם באופן פשוט ופאסיבי. התכנים המשמשים את המכללה מסתמכים על נתונים ומחקרים סטטיסטיים ארוכי טווח; בעוד שנעשה כל מאמץ כדי לספק מידע מדויק, ייתכן ויחולו שגיאות או אי דיוקים בתכנים. במסגרת השירותים המוצעים באתר ניתן לרכוש ולצפות בקורסים דיגיטליים, לרכוש כרטיסים לקורסים פרונטליים, וכן להזמין הרצאות, וסדנאות סגורות, וכן לרכוש שירותי תכנון, ליווי וביצוע מותאמים אישית לטיפול בחסכונות, כמפורט בהמשך.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוונים לכלל הקוראים והלקוחות. השימוש באתר Simplifynance, ובכלל זה בתכנים ובשירותים המוצעים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. השימוש באתר הינו הצהרה כי גלשת לאתר מרצונך החופשי וכי הנך מסכים לכל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא להשתמש באתר. אנו עשויים לשנות או לעדכן את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות באתר ובשירותי המוצעים על-ידינו. שינויים אלה, אם יתרחשו, יבואו לידי ביטוי בעמוד זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל מהווה את הסכמתך לשינוי שבוצע. במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, הינך מוזמן ליצור איתנו קשר.

תקציר

1. התכנים המוצגים באתר והתכנים המועברים אל לקוחותינו במסגרת קורסים, הדרכות, הרצאות ותכנון פיננסי אישי, מוגנים בזכויות יוצרים. התכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואינם מיועדים להפצה.

2. פרטי ההתחברות לקורסים הדיגיטליים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואינם מיועדים להפצה. אמצעים טכנולוגיים עוקבים אחר כמות הדפדפנים בהם נעשה שימוש, וחשד להפצת פרטי ההתחברות עשוי להוביל לחסימת גישתך אל התכנים. אין לך מה לחשוש אם תנהג בהגינות.

3. התכנים המופיעים באתר והשירותים המוצעים במסגרת המכללה אינם מהווים ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס כהגדרתם בחוק. מטרת השירותים היא לימודית והאחריות על הפעולות הננקטות ע"י הלקוח לאחר הלימוד ועל תוצאותיהן חלה על המשתמש/הלקוח באופן בלעדי.

4. המכללה מספקת הנחות מסוגים שונים, ומאפשרת מדיניות ביטולים מקלה לקורסים הפרונטליים. אל תנצל אפשרויות אלה לרעה.

5. אנו שומרים על פרטיותך. פרטים מזהים שתמסור מיוזמתך באתר, וכן פרטים פיננסיים שתמסור במסגרת שירותי תכנון מותאמים אישית, יישמרו ברשותנו בלבד ולא יועברו לצדדים שלישיים. בנוסף, אוסף האתר מידע סטטיסטי אודותיך שאינו מזהה אותך באופן אישי.

6. אנחנו שונאים ספאם. במסירת פרטיך האישיים אתה מאשר למכללה לפנות אליך בדיוור ישיר בנוגע לשירותי המכללה ובעדכונים רלוונטיים בלבד. דיוורים יישלחו בתדירות נמוכה ותוכל לבטלם בכל עת.

הסרת אחריות משפטית

אין המכללה, מייסדה ועובדיה, נושאים באחריות לשגיאות או לאי דיוקים בתכנים המועברים על-ידה, אשר עשויים לנבוע מטעות בתום לב, כתוצאה משינויי חקיקה, תקנות, רגולציות וכיוצ"ב, כתוצאה מאי ידיעת הפרטים המלאים ומסיבות נוספות. המכללה לעולם לא תפיץ ביודעין מידע שגוי.

מייסד Simplifynance, רונן מרגוליס, בעל ניסיון רב שנים בשוק ההון ובעל ידע נרחב, מעשי ותיאורטי, אותו צבר ממקורות רבים ומגוונים ומניסיונו האישי. רונן מתמחה ובעל ניסיון רב בהסקת מסקנות וגיבוש מתודולוגיות על סמך נתונים סטטיסטיים, תוך הטלת ספק בפרדיגמות מקובלות וחשיבה מחוץ לקופסא. אנו סבורים כי תכני הקורסים והשירותים המוצעים על-ידינו, אשר נבנו ע"י רונן ובסיוע מומחים בתחומם, יועילו לכל בר דעת יותר מהרוב המוחלט של הייעוצים שיוכל לקבל מידי יועץ השקעות, סוכן ביטוח פנסיוני, או יועץ פנסיוני מוסמך.

יחד עם זאת, רונן מרגוליס אינו בעל רישיון פיננסי כלשהו, ובכלל זה אינו מוסמך כיועץ השקעות עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, כסוכן/משווק/יועץ פנסיוני עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה-2005, או כיועץ מס. אלא אם צוין אחרת במפורש, הנ"ל נכון גם לכל עובדי המכללה או ספקי השירותים מטעמה.

התכנים המופיעים באתר וכן תכני הקורסים והשירותים המוצעים הינם לצרכי לימוד בלבד. הם אינם מהווים ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה בנייר ערך, פעילות השקעה או מסחר כהגדרתם בחוק, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ מס או כל ייעוץ אחר הניתן ע"י בעל רישיון מתאים. כל המסתמך על המידע המסופק במסגרת הקורסים והשירותים המוצעים מבלי להיוועץ בבעל רישיון מוסמך עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. בהזמנתך שירות מהמכללה אתה מודע היטב לעובדה כי כל פעולה שתבצע תוך כדי ולאחר קבלת השירות הינה באחריותך הבלעדית, והמכללה ו/או רונן מרגוליס לא יישאו בכל אחריות לפעולותיך ולתוצאותיהן. באחריותך לשקול היטב את צעדיך ולפעול לאחר שהבנת את מכלול השיקולים הרלוונטיים. אלא אם צוין אחרת, רונן מרגוליס, המכללה ועובדיה, מחזיקים או עשויים להחזיק בניירות הערך המוזכרים בתכני הקורסים והשירותים המוצעים.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להשעות ו/או להפסיק את התכנים והשירותים המוצעים על-ידה או את חלקם בכל עת, לרבות שינוי וביטול הרשאות גישה לתכנים, ולמשתמשי ולקוחות המכללה לא תהיה כל טענה בנדון והמכללה לא תישא באחריות לכל הפסד או נזק שעשוי להיגרם מכך.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

הן תכני האתר הפומביים, והן התכנים המסופקים ע"י רכישת אחד השירותים המוצעים, ובכלל זה: פוסטים, מצגות, טקסטים, תמונות ואיורים, תכני ושיעורי וידאו, קבצי אקסל, מסמכים, וכיוצ"ב, מוגנים כולם בזכויות יוצרים, וכל הזכויות שמורות לרונן מרגוליס ולמכללת Simplifynance. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לפרסם במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע המסופק, בין אם לשימוש אישי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכנים אלו ללא אישור מפורש בכתב מרונן מרגוליס אסור בהחלט. בפרט, הרשאות הגישה לקורסים הדיגיטליים הן הרשאות גישה אישיות והפצת פרטי ההתחברות לקורסים הדיגיטליים לאחרים מהווה הפרה חמורה של זכויות היוצרים. רונן מרגוליס ומכללת Simplifynance שומרים לעצמם את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים ולנצל את כל הסעדים העומדים לרשותם בכל הנוגע להפרת זכויות יוצרים.

אבטחת מידע

התשלום עבור השירותים באתר מבוצע באמצעות כרטיס אשראי ע"י חברת הסליקה קארדקום, בשימוש ב-SSL עם הצפנת 2048 ביט, ובתאימות לתקן PCI הבינלאומי. פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות אינם נשמרים ע"י המכללה או ע"י חברת קארדקום. לקוחות המעוניינים בכך יכולים לשלם טלפונית בכרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית ע"י יצירת קשר עימנו.

תנאים ייחודיים לשירותי המכללה

קורסים דיגיטליים

אתר Simplifynance והקורסים הדיגיטליים המוצעים בו, מאוחסנים ומופעלים ע"י פלטפורמות חיצוניות שאינן בשליטתנו. פלטפורמות אלה מספקות זמינות גבוהה מאוד, אך אין המכללה אחראית לתקלה טכנית מכל סוג אשר תמנע את זמינות התכנים השמורים בהן.

כפי שצוין לעיל, הקורסים הדיגיטליים מיועדים לשימוש אישי בלבד. לאחר הרישום והתשלום לקורס, יישלחו ללקוח במייל פרטי התחברות האישיים לקורס, והפצתם לאחרים מהווה הפרה חמורה של זכויות היוצרים. הגישה לקורס תתאפשר מכל מכשיר הכולל גישה לאינטרנט ודפדפן מודרני (מחשב, טאבלט, סמארטפון), ומוגבלת לצפייה מתוך דפדפן אחד בלבד ברגע נתון. בנוסף, קיימת מגבלה כוללת של מס' המכשירים/דפדפנים השונים מהם בוצע חיבור לקורס. במידה ותבוצע חריגה מהמגבלה, הנחשדת כהפצת הקורס למס' משתמשים, תיצור המכללה קשר עם הלקוח לבירור העניין. המכללה שומרת לעצמה את האפשרות לחסום את הגישה לקורס ללקוחות אשר נחשדו בסבירות גבוהה בהפצת הקורס למשתמשים נוספים, ללא החזר כספי, וללקוח לא תהא כל טענה בנדון.

קורס החירות הפיננסית הדיגיטלי מוצע בהנחה לחיילי חובה, לסטודנטים לתואר ראשון, וללקוחות המופנים ע"י בוגרי הקורס (הנחת "חבר מביא חבר"). לקוחות אשר יירשמו לקורס החירות הפיננסית הדיגיטלי באמצעות אחת מהנחות אלה, יתבקשו, בהתאמה, לשלוח צילום של תעודת חוגר/סטודנט בתוקף בתגובה למייל אישור ההרשמה, או לציין את שמו של החבר בוגר הקורס שהפנה אותם. במידה ולא יתקבל המידע הנ"ל בתוך 24 שעות ממועד ההרשמה לקורס, או שיתקבל מידע שגוי (כגון צילום תעודה לא נכונה או לא בתוקף, או ציון שם של אדם שאינו בוגר הקורס), המכללה שומרת לעצמה את הזכות לחסום ללקוח את הגישה לקורס, ללא תיאום מראש וללא כל החזר כספי, וללקוח לא תהא כל טענה בנדון. הלקוח יוכל להשלים את יתרת התשלום למחיר מלא כדי לקבל גישה מחדש לתכני הקורס.

קורסים פרונטליים

קורס החירות הפיננסית הפרונטלי מוצע בהנחה לחיילי חובה ולסטודנטים לתואר ראשון. לקוחות אשר יירשמו לקורס הפרונטלי באמצעות אחת מהנחות אלה יתבקשו להציג בהגעה לקורס, בהתאמה, תעודת חוגר/סטודנט בתוקף. במידה ולא תוצג תעודה מתאימה, או שתוצג תעודה שאינה בתוקף, המכללה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את השתתפות הלקוח בקורס. הלקוח יוכל להשלים את יתרת התשלום למחיר כרטיס מלא, או לקבל החזר כספי.

בנוסף, הקורס מוצע בהנחה ללקוחות המופנים ע"י בוגרי הקורס (הנחת "חבר מביא חבר"). לקוחות אלה יתבקשו לציין בעת ההרשמה את שמו של החבר בוגר הקורס שהפנה אותם. במידה ולא יצוין שם החבר המפנה, או שיצוין שם של אדם שאינו בוגר הקורס, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרישום של אותו לקוח לקורס. הלקוח יוכל לבחור אם להשלים את יתרת התשלום של מחיר כרטיס מלא, או לקבל החזר כספי.

מדיניות ביטולים: לפי החוק להגנת הצרכן, ניתן לבקש החזר כספי תוך 14 ימי עסקים ממועד הרכישה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 14 ימי עסקים לפני מועד תחילת השירות, תוך גביית דמי ביטול בגובה 100 ₪ או 5% מהסכום. יחד עם זאת, מדיניות המכללה מקלה יותר ומאפשרת ליצור איתנו קשר לשם ביטול הרישום לקורס עד 3 ימים לפני מועד הקורס. במקרה של ביטול כאמור לעיל, יוכל הלקוח לבחור להחליף את הרישום לקורס פרונטלי במועד מאוחר יותר, לקבל גישה לקורס הדיגיטלי או לקבל החזר כספי מלא. נוסף על האמור לעיל, ייעשה מאמץ מצידנו, אך ללא התחייבות, לבצע ביטול של הרישום אפילו בסמוך יותר למועד הקורס (כתלות ברשימת ההמתנה).

פנייה לביטול במועד מאוחר יותר מ-3 ימים לפני מועד הקורס, ובפרט פנייה לביטול לאחר המפגש הראשון של הקורס ע"י רוכש כרטיס שלא הופיע לקורס, לא תזכה את הרוכש בהחזר כספי. יחד עם זאת, ולפנים משורת הדין, תאפשר המכללה השתתפות בקורס הפרונטלי במועד מאוחר יותר ע"ב מקום פנוי בלבד או גישה לקורס הדיגיטלי.

קבוצת הפייסבוק לבוגרים ושאלות לאחר הקורס

בוגרי הקורסים והתכנונים הפיננסיים רשאים להצטרף לקבוצת הבוגרים הסגורה בפייסבוק. על הבוגרים לציין בבקשת ההצטרפות לקבוצה את שמם המלא והמועד בו השתתפו בקורס/בתכנון פיננסי, שכן פרופיל הפייסבוק אינו תמיד תואם את שם הלקוח. על הלקוחות לשמור על שיח מכבד בקבוצה ולמקד את הדיון בה בנושאים שנידונו בקורס. רונן וצוות המכללה ישתדלו להשיב תוך זמן קצר לשאלות הרלוונטיות לנושאי הקורס שנשאלו בקבוצה, במידה ולא התקבלו תשובות מספקות משאר חברי הקבוצה, אך אין מדובר בהתחייבות מצד רונן או צוות המכללה.

בוגרי הקורס ו/או התכנונים הפיננסיים רשאים לפנות בשאלות ממוקדות הקשורות לנושאי הקורס/התכנון הפיננסי שהם אינם מרגישים בנוח לשאול בקבוצת הבוגרים לכתובת המייל contact@simplifynance.co.il או בהודעה לעמוד הפייסבוק של Simplifynance. רונן מרגוליס ו/או צוות המכללה ישתדלו להגיב לשאלות במייל תוך זמן סביר. במידה והיקף השאלות יחרוג מהיקף סביר, ניתן יהיה לקבוע פגישת/שיחת ייעוץ בתשלום, בהנחה לבוגרים.

תכנון פיננסי אישי / תכנון פרישה / תכנון פיננסי לעצמאים ובעלי חברות

מטרות התכנון הפיננסי הינן הדרכה אישית וביצוע תכנון מותאם אישית, אך אין מטרתו לספק שירות המלווה את הלקוח במימוש התכנית. לאחר התכנון הפיננסי יינתן מענה לשאלות ממוקדות ללא עלות נוספת, וניתן יהיה גם לקיים שיחת ועידה מול סוכן פנסיוני לצורך תיאום והבהרה של התכנית לחסכונות הפנסיוניים. מעבר לכך – אחריות המימוש, בירור הפרטים וההוצאה לפועל של התכנית חלה על הלקוח.

החזר כספי עבור קורסים

המכללה פועלת מתוך שליחות לחינוך פיננסי כנה ואובייקטיבי של הציבור בישראל, והתכנים הנלמדים בה מבוססים על נתונים ומחקרים סטטיסטיים ארוכי טווח, ומתודולוגיות פשוטות ליישום הנגזרות מהם. אנו בטוחים בערך שיפיקו כלל בוגרינו מהקורסים המוצעים.

אי לכך, משתתף בקורס הפרונטלי או הדיגיטלי, אשר למד את מלוא תכני הקורס (קרי, השתתף והקשיב לכל השיעורים הפרונטליים או הדיגיטליים), וסבור כי התכנים שנלמדו אינם תואמים את האמור בסילבוס הקורס וכן שאינו הפיק את התוצאות לבוגרים, יהיה זכאי להחזר כספי מלא. מיותר לציין שמעולם לא קיבלנו פנייה שכזו.

שירות תכנון תיק השקעות פאסיבי

שירות זה מיועד ללקוחות שאינם מעוניינים בלימוד מקיף, בין אם בקורס פרונטלי/דיגיטלי או בתכנון פיננסי אישי. השירות כולל 3 שלבים – לימוד עצמי של הרקע בעולם ההשקעות בקורס דיגיטלי מקוצר (כשעה וחצי), מילוי שאלון המפרט את הנכסים הקיימים והגדרת יעדים ומטרות, ותכנון תיק פאסיבי מותאם אישית עם הסברים ונימוקים שיבוצע ע"י מומחה במתודולוגיית Simplifynance. הן בשלב מילוי השאלון והן לאחר קבלת תכנון התיק, יוכל הלקוח לקיים שיחה טלפונית מול הגורם המטפל מטעם המכללה. שלב הלימוד העצמי מהווה דרישת קדם והמכללה לא תספק שירות ללקוח שלא מוכן להשקיע אפילו שעה וחצי מזמנו כדי להבין את הבסיס של עולם ההשקעות.

ליווי במימוש התכנית

שירות זה כולל סיוע טכני בהפקדת כספים לחשבון ההשקעות וביצוע הרכישה הראשונית בטלפון (שיחת וועידה), וכן סיוע בהעברת ההנחיות ופתרון בעיות מול הסוכן הפנסיוני בניוד כספים ל-IRA. השירות יבוצע בשיחות טלפוניות ע"י מומחה במתודולוגיית Simplifynance שמנוסה בעבודה מול בתי השקעות בישראל. שירות זה הינו שירות נפרד מהפן התכנוני, ומטרתו לסייע בהוצאה לפועל של התכנית שבנה הלקוח, בין אם בסיוע המכללה ובין אם בכוחות עצמו. חשוב לציין כי בשירות זה יסייע צוות המכללה מניסיונו הנרחב בתחום, אך אין כל התחייבות מצד המכללה לתוצאות התהליך או לפתרון בעיות שצצות.

שירות ביצוע התכנית הפנסיונית עבור הלקוח

תנאי קדם לשימוש בשירות הינו הגדרת תכנית אישית לחשבונות החיסכון המיוחדים (פנסיה, גמל, השתלמות). את התכנון יבצע הלקוח לאחר שלמד את מתודולוגיית Simplifynance באמצעות השתתפות בקורס (פרונטלי או דיגיטלי) או בסיוע המכללה באמצעות תכנון פיננסי אישי. לאחר התכנון, יסופק השירות עצמו ע"י סוכן פנסיוני בעל רישיון המומחה במתודולוגיית Simplifynance, אשר יוציא לפועל את התכנית שהוגדרה. בכלל זה יכלול השירות: פתיחת קרנות/קופות חדשות (ובפרט IRA), ניוד צבירה קיימת ושינוי הפקדות המעסיק. יודגש כי שירות זה אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, וכי הלקוח הינו האחראי הבלעדי על הגדרת התכנית והבנת השלכותיה. המכללה וספקי השירות מטעמה לא יישאו באחריות בכל הנוגע לתכנית עצמה, אלא רק בכל הנוגע למימושה, ובכפוף לתקנות ולרגולציות הקיימות.


מדיניות הפרטיות

מכללת Simplifynance לוקחת ברצינות את פרטיותך. מדיניות הפרטיות מתארת איזה מידע נאסף, ואת אופן השימוש בו, כאשר אתה מבקר באתר. המכללה מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם הנוהגים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת המכללה במידע הנמסר להם על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובת המייל שלך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לאחד משירותי המכללה או כאשר תשאיר את פרטיך על-מנת שנציג מטעם המכללה יחזור אליך ויענה על שאלותיך/התלבטויותיך. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, משך השהייה בעמודים ובפוסטים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

המידע הנשמר והשימוש בו

מידע אישי המזהה את המשתמש

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים. הפרטים האישיים היחידים שנבקש ממך הם שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך. לעיתים נבקש גם מס' טלפון נייד – אם תבקש שנציג יחזור אליך טלפונית, או אם תירשם לקורס פרונטלי (על-מנת שנוכל להשיג אותך טלפונית לעדכונים או בירורים במידת הצורך). איננו מבקשים מידע נוסף כגון כתובת פיזית, פרטי כרטיס אשראי וכו'. פרטים אלו, יתבקשו או עשויים להתבקש ע"י חברת הסליקה לצורך ביצוע תשלום עבור השירותים המוצעים, אך הוא אינו נמסר לידי המכללה ואינו נשמר ע"י חברת הסליקה.

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו. המכללה ובעליה לא יעבירו לצדדים שלישיים, ובפרט למפרסמים, את פרטיך האישיים אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה בו הציעה המכללה הצעה שיווקית מצד שלישי והסכמת מרצונך החופשי להעביר את פרטיך האישיים (בטופס נפרד וייעודי) לאותו צד שלישי בנוגע להצעה האמורה; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המכללה שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

מידע אישי שאינו מזהה את המשתמש

אנו משתמשים במס' שירותים אשר אוספים מידע אנונימי אודות המשתמשים באתר ואופן השימוש שלהם באתר. שירותים אלה כוללים את Google Analytics, Google Ads ו-Facebook Pixel. המידע הנאסף ע"י שירותים אלה נשמר ומאוחסן כקבצי עוגיות (Cookies) בדפדפן של המשתמש באתר, וכן בשרתים של Google ו-Facebook.

המידע הנאסף ע"י שירותים אלה כולל מידע על המכשיר (כגון סוג ושפת הדפדפן), אופן השימוש באתר (מס' הכניסות לאתר, מהיכן הגעת לאתר, הדפים בהם צפית ומשך הזמן שצפית בהם) וכו'. המידע שנאסף עשוי לזהות את המשתמש עם חשבון הGoogle- או ה-Facebook שלו, אך חשוב להדגיש כי המידע אודות השימוש באתר של משתמש ספציפי אינו נגיש כלל לאתר ולמכללה. המכללה יכולה להשתמש במידע הנאסף לצורך ניתוחים סטטיסטיים כלליים עבור כלל המשתמשים, וכן לשם פרסום ממוקד עבור קבוצות משתמשים שכבר ביקרו באתר בעבר, מבלי לדעת מיהם אותם משתמשים, ואין לה או למי מטעמה אפשרות ליצור קשר ישירות עם המשתמשים שלא השאירו את פרטיהם האישיים בעצמם באתר.

מידע אישי הנמסר בעת שירותים מותאמים אישית

לקוחות הבוחרים שירות מותאם אישית (תכנון פיננסי אישי, תכנון תיק השקעות פאסיבי, שירות ביצוע התכנית הפנסיונית) ימסרו באופן טבעי למכללה מידע פיננסי מפורט אודותיהם. מידע זה יישמר בידי המכללה ולא יימסר לגורמי צד שלישי.

שמירה על המידע הפרטי

הפרטים האישיים שנמסרים ע"י משתמשי האתר ולקוחות המכללה נשמרים במחשבי המכללה ומגובים במערכות חיצוניות מאובטחות ובשרתי Google. המכללה ועובדיה מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המכללה לא מתחייבת שהמידע השמור אצלה יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור אודותיו במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אם ברצונך לעיין במידע שברשות המכללה, לעדכנו או למוחקו, אנא צור קשר וניענה לבקשתך בהקדם.

דיוור ישיר אלקטרוני

המכללה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה. משתמשים המשאירים פרטיהם באתר מאשרים כי נתנו הסכמה למכללה לשלוח אליהם מידע הקשור ישירות לשירותי המכללה בלבד. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו או לשנות את העדפותיך הנוגעות לקבלת הדיוור.

מדיניות קבצי עוגיות (Cookies)

קובץ עוגיה הוא מחרוזת של מידע שאתר מאחסן במחשב של מבקר, וכי הדפדפן של המבקר מספק לאתר בכל פעם שהמבקר חוזר לאתר. אתר Simplifynance משתמש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע משמירת עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. ביטול קבצי העוגיות עלול לפגום ביכולת השימוש שלך באתר.